Arisa-Nakano

Arisa Nakano

Chiều cao 149 cm (59 in)

Trọng lượng 50

Kích thước vú trung bình

Các phép đo 84-59-88

Yếu tố vú tự nhiên

Màu tóc nâu

Màu mắt đen

Ngày sinh 11 tháng 6 năm 1989

Nơi sinh Nhật Bản

Dân tộc Nhật Bản

Videos