Ema-Kisaki

Ema Kisaki

Chiều cao 151 cm (59 in)

Trọng lượng 47

Kích thước vú trung bình

Các phép đo 95-56-85

Yếu tố vú tự nhiên

Màu tóc nâu

Màu mắt đen

Ngày sinh 30 tháng 8 năm 1989

Nơi sinh Nhật Bản

Dân tộc Nhật Bản

Videos