Karin-Aizawa

Karin Aizawa

Chiều cao 157 cm (62 in)

Trọng lượng 47

Kích thước vú nhỏ

Các phép đo 84-57-85

Yếu tố vú tự nhiên

Màu tóc nâu

Màu mắt đen

Ngày sinh 26 DeceDecemberber 1993

Nơi sinh Nara quận

Dân tộc Nhật Bản

Videos