Mao-Miyabi

Mao Miyabi

Chiều cao 156 cm (61 in)

Trọng lượng 46

Kích thước vú trung bình

Các phép đo 85-58-88

Yếu tố vú tự nhiên

Màu tóc nâu

Màu mắt đen

Ngày sinh 17 tháng 2 năm 1994

Nơi sinh Nhật Bản

Dân tộc Nhật Bản

Videos