Mayuka-Akimoto

Mayuka Akimoto

Chiều cao 155 cm (61 in)

Trọng lượng 50

Kích thước vú trung bình

Các phép đo 80-59-85

Yếu tố vú tự nhiên

Màu tóc nâu

Màu mắt đen

Ngày sinh 5 tháng 7 năm 1989

Nơi sinh Nhật Bản

Dân tộc Nhật Bản

Videos