Momoka-Rin

Momoka Rin

Chiều cao 162 cm (64 inch)

Trọng lượng 50

Kích thước vú trung bình

Các phép đo 85-62-89

Yếu tố vú tự nhiên

Màu tóc nâu

Màu mắt đen

Ngày sinh 7 tháng 8 năm 1988

Nơi sinh Nhật Bản

Dân tộc Nhật Bản

Videos