Rei-Kitajima

Rei Kitajima

Chiều cao 165 cm (65 inch)

Trọng lượng 50

Kích thước vú lớn

Các phép đo 96-60-89

Yếu tố vú tự nhiên

Màu tóc nâu

Màu mắt đen

Ngày sinh 18 DeceDecemberber 1982

Nơi sinh N / A

Dân tộc Nhật Bản

Videos