Rino-Sakuragi

Rino Sakuragi

Chiều cao 148 cm (58 in)

Trọng lượng 50

Kích thước vú trung bình

Các phép đo 87-58-84

Yếu tố vú tự nhiên

Màu tóc nâu

Màu mắt đen

Ngày sinh 30 tháng 11 năm 1990

Nơi sinh Nhật Bản

Dân tộc Nhật Bản

Videos