Sayaka-Takahashi

Sayaka Takahashi

Chiều cao 162 cm (64 inch)

Trọng lượng 50

Kích thước vú trung bình

Các phép đo 83-59-82

Yếu tố vú tự nhiên

Màu tóc nâu

Màu mắt đen

Ngày sinh 26 tháng 10 năm 1990

Nơi sinh Nhật Bản

Dân tộc Nhật Bản

Videos