Tomoka-Sakurai

Tomoka Sakurai

Chiều cao 158 cm (62 in)

Trọng lượng 49

Kích thước vú trung bình

Các phép đo 88-58-86

Yếu tố vú tự nhiên

Màu tóc nâu

Màu mắt đen

Ngày sinh 22 tháng 8 năm 1989

Nơi sinh Nhật Bản

Dân tộc Nhật Bản

Videos